Verticale samenwerking

Samenwerking binnen een bedrijfskolom of keten. Daarbij kunnen de beide partijen ten opzichte van elkaar worden beschouwd als klant en leverancier. Zie ook horizontale samenwerking.