Verticale productdifferentiatie

Productvarianten met verschillende kwaliteitsniveaus. Zie ook productdifferentiatie.