Verticale opstelling

Manier van weergeven van een balans: de activa en de passiva worden onder elkaar gezet, waarbij met name het werkkapitaal van de onderneming goed zichtbaar wordt. Ook wel staffelvorm genoemd.