Verticale integratie

Houdt in dat een organisatie er in zijn eigen bedrijfstak nieuwe markten of producten bij krijgt door zelf activiteiten op zich te nemen die voorheen in een andere schakel van de bedrijfskolom werden uitgevoerd. Ook wel verticale diversificatie genoemd.