Verticale diversificatie

Andere term voor verticale integratie. Zie aldaar.