Vertegenwoordiging

Het bevoegd verrichten van rechtshandelingen namens een ander.