Verrekening

Het tegenover elkaar laten wegvallen van wederzijdse vorderingen. Ook wel compensatie genoemd.