Verpakkingspool

Systeem waarmee de inzameling, de reparatie en de verspreiding van verpakkingen worden geregeld.