Verpakkingsdichtheid

Geeft weer hoeveel eenheden er van een bepaald artikel in een volume eenheid (meestal een kubieke meter) gaan.