Vermogensschade

Schade die het vermogen aantast en die kan bestaan uit geleden verlies en/of gederfde (= niet genoten) winst.