Vermijden

Conflicthanteringstijl waarbij een individu geen oog heeft voor de eigen belangen noch voor die van anderen. Hij gaat het conflict niet aan. Vermijden kan de vorm aannemen van diplomatiek ontlopen van de kwestie, het onderwerp uitstellen tot een beter moment, of zich onttrekken aan een bedreigende situatie.