Vermenging

Samensmelting of vereniging van roerende soortzaken tot één zaak.