Verkrijger

Term bij eigendomsoverdracht. Degene die de goederen ontvangt. Zie ook vervreemder. Zie ook bezitsverschaffing.