Verklaring arbeidsrelatie

Verklaring van de Belastingdienst, waarin deze een uitspraak doet over de fiscale kwalificatie van een tussen partijen geldende arbeidsrelatie. Uit deze verklaring kan een opdrachtgever opmaken of hij al dan niet gehouden is om loonbelasting en sociale premies in te houden op de aan een opdrachtnemer te betalen vergoeding voor diens diensten/werkzaamheden.