Verkenningsfase

Onderhandelingsfase; zie ook onderhandelingsproces. In deze fase gaat het om informeren, aftasten en (tegen)ankeren.

 

Onderdelen van deze fase zijn:

(1) welkom heten en constructief openen van het gesprek;

(2) checken van de beslissingsbevoegdheid van de wederpartij;

(3) krijgen van aanvullende informatie;

(4) beantwoorden van vragen;

(5) leggen van een (tegen)anker;

(6) krijgen van globaal inzicht in de belangen en onderhandelingsruimte van de wederpartij.