Verfijnde opslagmethode

Een verbijzonderingsmethode waarbij de indirecte kosten door middel van meerdere opslagpercentages op de directe kosten aan de producten worden doorberekend. Er wordt per soort indirecte kosten gezocht naar de meest optimale verhouding tussen direct en indirect. Deze methode is nauwkeuriger dan de enkelvoudige opslagmethode doordat er meerdere verbanden over kleinere groepen kosten worden gezocht. Zie ook opslagmethode, enkelvoudige opslagmethode.