Vereniging

Rechtspersoon waarin de leden volgens de door hen vastgestelde regels een bepaald doel nastreven.