Verbod op detournement de pouvoir

De overheid mag een publiekrechtelijke regel niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze regel oorspronkelijk is bedoeld.