Verbintenis

Vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de ene partij (schuldenaar) verplicht is tot een bepaalde prestatie waartoe de andere partij (schuldeiser) gerechtigd is.