Verbindende kracht

Wil zeggen dat contractpartijen zijn gebonden aan datgene wat zij hebben afgesproken. Zij moeten de verplichtingen nakomen.