Verbijzonderingsmethode

Een manier om indirecte kosten aan de kostendragers (producten) toe te rekenen. Onderscheid wordt gemaakt naar opslagmethode, brutomargemethode en kostenplaatsmethode.