Verbale communicatie

Communicatie door middel van het gesproken of geschreven woord.