Verandertraject

Term bij verandermanagement. Fasering: (1) richtfase: doe onderzoek onder sleutelfunctionarissen, analyseer de gegevens, zoek de dialoog met belangrijke stakeholders, schat de veranderimpact, evalueer, go/no go besluit; (2) inrichtfase: richt de veranderorganisatie in, bepaal en plan communicatie en interventies; (3) verrichtfase: ga aan de slag, doe ervaring op, monitor en stel bij.