Veranderkleuren

Term bij verandermanagement. Het denken in veranderkleuren is een model van Caluwé en Vermaak. Achter iedere kleur zit een gedachte of rationaliteit. Geen van de kleuren is superieur. Een volledig veranderproces, waarbij de verandering daad-werkelijk in de organisatie wordt verankerd, komt voort uit een samenspel van alle kleuren. De vijf veranderkleuren zijn: (1) geel, socio-politieke benadering: verandering door competitief gevecht met andere belanghebbenden; (2) blauw, bedrijfskundige benadering: verandering als gevolg van een rationeel ontwerp en rationele implementatie; (3) rood, HRM-benadering: verandering door een gedragverandering; (4) groen, action learning theorie: verandering als gevolg van een lerende organisatie; (5) wit, betekenisgeving: verandering als gevolg van het zoeken naar betekenisvolle perspectieven en het doorgronden van complexe patronen. Fase-indeling bij fundamentele veranderingen: (1) geeldrukfase: actoren en/of groepen onderhandelen over veranderdoelen en veranderaanpak; (2) blauw-drukfase: werkprocessen en organisatie worden herontworpen; (3) rooddrukfase: bemensing van functies en werkprocessen; (4) groendrukfase: leer- en trainings-programma’s om de organisatie conform de bedoeling te laten werken; (5) wit-drukfase: de verandering wordt verinnerlijkt en mensen geven eigen betekenis aan de verandering.