Veranderingsmodel van Kotter

Kotter beschrijft acht fasen, waarbij iedere fase verband houdt met fundamentele fouten die veranderingsprojecten ondermijnen. In de eerste vier fasen gaat het om het in beweging krijgen van de huidige situatie: (1) urgentiebesef creëren; (2) vormen van een leidende coalitie; (3) ontwikkelen van een visie en strategie; (4) communiceren van de veranderingsvisie. In de fasen vijf tot en met zeven worden de nieuwe methoden van aanpak geïntroduceerd: (5) door empowerment een breed draagvlak voor actie creëren; (6) genereren van kortetermijnsuccessen; (7) consolideren van verbeteringen en tot stand brengen van meer verandering. Tot slot worden in fase 8 de nieuwe benaderingen verankerd in de organisatiecultuur.