Veranderimpact

De te verwachten impact van een verandertraject kunnen we schatten door het combineren van de veranderdiepte en de veranderbreedte van het veranderinitiatief. Algemene vuistegel: naarmate de impact toeneemt (een diepere en bredere verandering), neemt de benodigde tijd om effectief te kunnen veranderen eveneens toe.  Zie ook interventiediepte en interventiebreedte. Bij het in kaart brengen van de veranderimpact kunnen we gebruik maken van het model integrale veranderimpact (zie aldaar).