Vendorrating index

Systeem waarbij we de prijs van een leverancier delen door diens leverprestatie. Zo kunnen we TCO-prestaties van verschillende leveranciers vergelijken.