Veiligheidsmarge

Het verschil tussen de werkelijke afzet en de break-evenafzet. Vaak uitgedrukt als percentage van de werkelijke afzet. Zie break-evenanalyse.