Veiligheidschecklist voor aannemers

Afgekort VCA. Eisen die worden gesteld aan het veiligheidssysteem van een onderaannemer die werkzaamheden uitvoert op het terrein van de uitbestedende organisatie.