Veertienstappenprogramma van Crosby

Programma van Crosby om kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Hij stelt dat kwaliteitsprogramma’s goed overdacht moeten worden gepland, gebudgetteerd en bewaakt.

De veertien stappen zijn:

(1) betrokkenheid van het management; (2) het kwaliteitsverbeteringsteam; (3) kwaliteitsmetingen; (4) kwaliteitskosten; (5) bewustmaking; (6) correcties; (7) nul-fouten planning; (8) opleiding leidinggevenden; (9) nul-fouten dag; (10) doelen stellen; (11) wegnemen van foutenoorzaken; (12) erkenning; (13) kwaliteitsraden; (14) opnieuw beginnen.