VCA

Afkorting van veiligheidschecklist voor aannemers. Zie aldaar.