Vaste activa

Bezittingen die een bedrijf voor een langere periode dienen (zoals gebouwen en machines). Staan op de balans aan de debetkant vermeld. Zie ook balans.