Variety-based positioning

Begrip uit de differentiatiestrategie van Porter (zie aldaar). Onderscheid op basis van unieke producten. Een bedrijf specialiseert zich in deze benadering in het leveren van slechts een klein deel van de producten of diensten.