Variabele kosten

Kosten kunnen worden onderverdeeld in vast en variabel. Het verschil tussen vast en variabel geeft aan of de kosten al dan niet afhankelijk zijn van het aantal eenheden dat we produceren of verkopen. Variabele kosten veranderen wel als de omvang van de productie van producten en/of diensten stijgt. Zie ook vaste kosten en zie ook proportioneel, progressief en degressief variabele kosten.