VAR

Afkorting van Verklaring Arbeidsrelatie (zie aldaar).