Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording

Afgekort VBTB. Uit de verantwoording nieuwe stijl, het jaarverslag genoemd, moet het antwoord op de volgende vragen blijken: hebben we bereikt wat we hebben beoogd, hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?