Valutarisico

Risico bij internationaal betalingsverkeer. In de tijd die ligt tussen het afsluiten van een transactie en het betalen ervan kan de wisselkoers van de valuta veranderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutarisico (zie aldaar).