Valutaherzieningsclausule

Het is mogelijk om het valutarisico (zie aldaar) te spreiden tussen leverancier en afnemer door een valutaherzieningsclausule op te nemen in het inkoopcontract. Er wordt dan nagegaan in hoeverre bepaalde valuta’s een rol spelen bij het te betalen inkoopbedrag. We maken vervolgens afspraken over de gevolgen van wisselkoersveranderingen tussen het moment van het contract en het moment van betaling. De werking van een valutaherzieningsclausule is in principe identiek aan die van een prijsherzieningsclausule (zie aldaar).