Unanimiteit

Besluitvormingsmethode waarbij wordt gezocht naar het alternatief dat aan ieders belangen tegemoet komt.