Uitzendovereenkomst

Arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. Het verrichten van arbeid door de werknemer ten behoeve van de derde (= inlener) is niet gebaseerd op een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de derde (= inlener).