Uitwijkregeling

Bij onderhoudscontracten: een alternatieve mogelijkheid om de functie van het systeem of delen daarvan te laten uitvoeren.