Uitsluitingsgronden

Er zijn verplichte en facultative uitsluitingsgronden bij Europees aanbesteden. Indien een leverancier niet aan deze uitsluitingsgronden kan voldoen, dan kan hij van deelneming aan een opdracht worden uitgesloten.