Uitdrukkelijk van de hand wijzen

Bijvoorbeeld: uitdrukkelijk van de hand wijzen van algemene voorwaarden van de wederpartij. Dit dient schriftelijk en specifiek te geschieden. ‘Specifiek’ wil zeggen dat de af te wijzen algemene voorwaarden als zodanig in het schriftelijke document moeten zijn vermeld; het moet onomstotelijk vaststaan om welke algemene voorwaarden het precies gaat, dus van welk bedrijf of welke instantie.