Ui-model

Een organisatiecultuur (zie aldaar) kunnen we ons voorstellen als een ui met een aantal schillen. De kern van de ui bestaat uit de niet meer ter discussie staande vooronderstellingen of assumpties. Daaromheen zit een schil van waarden en normen. De volgende laag bestaat uit elementen als succesverhalen, helden (belangrijke personen uit de geschiedenis van de organisatie), symbolen, en verhalen. De buitenste schil wordt gevormd door de zichtbare gedragscodes, rituelen en procedures.