Turn key opdracht

Contractvorm waarbij duidelijk is aangegeven waaraan de te leveren prestaties moeten voldoen. Bij een turn key contract zal de leverancier een bepaald product bedrijfsklaar binnen de overeengekomen tijd voor een vaste prijs moeten opleveren. Hij zal daarvoor alle benodigde werkzaamheden verrichten, inclusief de inbreng van de benodigde kennis. In concreto betekent het dat de verantwoordelijkheid voor de wijze van uitvoering bij de leverancier komt te rusten.