Trechtermodel

Een samenhangend geheel van vragen om voldoende informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen door vanuit de antwoorden op de gestelde open vragen steeds meer over te gaan op het stellen van gesloten vragen.