Transportbeheer

Draagt zorg voor het juiste externe transport van goederen van de ene naar de andere locatie op basis van een goede afweging tussen de verschillende transportmiddelen en transportroutes die ter beschikking staan. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere kosten, kwaliteit en servicegraad.