Transaction cost economics theory

Afgekort TCE. De transaction cost economics theory of transactiekostentheorie is een economische benadering om relaties te bezien. Bij deze benadering gaat men uit van duidelijke grenzen tussen onderneming en omgeving, waarbij de relaties tussen ondernemingen hoofdzakelijk zijn gebaseerd op concurrentie. De ondernemer is gericht op het reduceren van de kosten.