Transactiekostentheorie

Nederlandse naam voor de transaction cost economics theory. Zie aldaar