Transactiegericht inkopen

Het nemen van eenmalige of losstaande inkoopbeslissingen waarbij een belangrij-ke overweging is dat men op korte termijn de beste prijs-kwaliteitverhouding wil bereiken en op langere termijn gemakkelijk tussen leveranciers wil kunnen switchen.